Monitoring médií
Úvod O nás Produkty a služby Referencie Kontakt Zákaznícka zóna English
Obchodné zásady a správanie

Spoločnosť STORIN (obchodnú) podnikateľskú činnosť vykonáva etickým, čestným, zodpovedným a bezúhonným spôsobom.

Nevykonáva a netoleruje žiadnu činnosť a žiadnu obchodnú transakciu, pri ktorej by dochádzalo k porušovaniu platných zákonov ako aj pravidiel hospodárskej súťaže.
(Zákony o monopoloch a konkurencii definujú prijateľné správanie za účelom súťaže na trhu. Základným cieľom týchto zákonov je podporovať konkurenciu a umožniť firmám, aby si navzájom konkurovali na základe ponúkaných služieb, ich kvality a ceny.)
Vysoký štandard profesionálneho správania sa a etiky je pre spoločnosť STORIN základom pre dosiahnutie stanovených cieľov ako aj pre budovanie a udržiavanie dlhodobých, vzájomne výhodných vzťahov so zamestnancami, klientami a dodávateľmi. Tieto zásady sú našou obchodnou zvyklosťou a prispievajú k tomu, že zákazníci dlhodobo využívajú naše služby. .

Podstatné otázky

Prečo využívať naše služby

Obchodné zásady a správanie

Monitorované médiá

Ukážky produkcie

Ako si objednať
STORIN, spol. s r. o.
Riazanská 57, 831 03 Bratislava
email:storin@storin.sk
tel.: +421 / 2 / 4464 0711, 4445 4228, 4445 4217
fax: +421 / 2 / 4445 4226
© Copyright 2008 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 07/08/2008 02:31:33 PM