Monitoring médií
Úvod O nás Produkty a služby Referencie Kontakt Zákaznícka zóna English
Produkty a služby

Off-line monitoring médií
Monitoring vyhotovujeme podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov a dodávame ho v ranných hodinách prostredníctvom elektronickej pošty, pričom dbáme na to, aby zákazník dostával relevantné informácie. Zákazník má možnosť zvoliť si formát informačného výstupu.

On-line monitoring médií
Pre každého zákazníka vytvárame osobitnú klientsku databázu informácií z monitorovania médií, ktorá mu umožňuje cez internetový prehliadač vyhľadávať, triediť, spracovávať a archivovať informačné výstupy.

Preklady z domácich inojazyčných zdrojov
Informácie z maďarskej, rusínskej a ukrajinskej národnostnej tlače a národnostného vysielania prekladáme do slovenského jazyka.

Preklady zo zahraničných zdrojov
Informácie z vysielania vybraných českých, maďarských a rakúskych rozhlasových a televíznych staníc a z vybranej maďarskej, rakúskej, poľskej, ruskej a ukrajinskej tlače prekladáme do slovenského jazyka.

Anotácie v cudzom jazyku
Spracovávame anotácie vybraných informácií z monitorovania médií a prekladáme ich do anglického, nemeckého alebo iných jazykov.

Prepisy zvukových záznamov
Prepisujeme úplné znenie príspevkov alebo relácií rozhlasového a televízneho vysielania.

Prehľad najdôležitejších udalostí, názorov a stanovísk
Vyhotovujeme denný výber príspevkov z monitorovaných rozhlasových a televíznych staníc.

Tematické výbery
Vyhotovujeme tematické výbery informácií z interných archívnych databáz.

Mediálne analýzy
Vyhotovujeme kvantitatívne a kvalitatívne mediálne analýzy..

Podstatné otázky

Prečo využívať naše služby

Obchodné zásady a správanie

Monitorované médiá

Ukážky produkcie

Ako si objednať
STORIN, spol. s r. o.
Riazanská 57, 831 03 Bratislava
email:storin@storin.sk
tel.: +421 / 2 / 4464 0711, 4445 4228, 4445 4217
fax: +421 / 2 / 4445 4226
© Copyright 2008 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 02/22/2013 08:31:48 PM